Ochrana osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016


1. ZABEZPEČENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.1 Tento web je zabezpečen důvěryhodným certifikátem SSL a odpovídá požadavku GDPR.

1.2 K ochraně webu používáme antivirové a antimalwareové pluginy, které brání šíření škodlivého programového vybavení, můžete tak náš web procházet bez obav, že by se z něho do vašeho počítače šířil škodlivý software.

1.3 Při provozu webu používáme firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři).

2. COOKIES

2.1 Naše organizace nevyužívá žádné informace obsažené v cookies, tedy nesledujeme Vaši polohu ani jiné údaje, a to ani z důvodu statistik souvisejících s monitoringem webových stránek.

3. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

3.1 Při zasílání informací a osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu využíváme vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, email) výhradně k vyřízení komunikace s vámi a vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Buďte prosím trpěliví, když vás občas webová stránka vyzve k poskytnutí souhlasu. Tento souhlas nepoužíváme k žádným marketingovým účelům, nebo abychom Vám zasílali nevyžádanou reklamní poštu, ale pouze za účelem ujištění z naší strany, že vaše osobní údaje dostatečně zabezpečujeme proti zneužití třetími osobami.

4. SOULAD S GDPR

4.1 Naše organizace má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s GDPR.

4.2 Pro případy bezpečnostních incidentů má organizace zpracovaný "Plán řízení bezpečnostních incidentů", aby byla zajištěna maximální bezpečnost vašich osobních údajů.

4.3 Jednatel naší organizace je certifikovaným "Pověřencem pro ochranu osobních údajů", můžete tak s námi komunikovat s vědomím, že vznik bezpečnostního incidentu, který by mohl ohrozit vaše osobní údaje, které v organizaci zpracováváme, je minimální.

5. DOZOROVÝ ÚŘAD

5.1 Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
NÁBYTEK ŠUBRT výroba a prodej s.r.o., Husova 161, 50801 Hořice, IČO: 25279785, email: info@nabytekhorice.cz

5.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111 (Ústředna), https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Kdykoliv se nás dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovíme vám ve lhůtě nejdéle do 30ti dnů od přijetí vaší žádosti o tyto informace.

6.2 Zažádat u naší organizace, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavíme zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetříme situaci. O výsledku šetření vás budeme informovat.

6.3 Zažádat u naší organizace o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartujeme všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud k dalšímu zpracování nejsme povinni ze zákona (např. archivování). O skartovaných osobních údajích vyhotovíme skartační protokol, který vám v kopii zašleme.

6.4 Vznést vůči naší organizaci žádost "Být zapomenut". Pokud tak učiníte, pokusíme se vztah mezi vámi a naší organizací uvést do stavu, jako by vztah mezi vámi a naší organizací nikdy neexistoval. Berte prosím na vědomí, že pokud pro nás existují zákonné povinnosti vaše data dále zpracovávat, nebude možné statut "Být zapomenut" po právní stránce zcela naplnit. O výsledku našeho postupu vás budeme informovat.

7. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaměstnanci

Zákazníci